מחלקות

בדיקות אל הרס (NDT)

בדיקות אל הרס (NDT- Non Destructive Testing) היא קבוצה רחבה של טכניקות אנליזה הנעזרות במדע וטכנולוגיות תעשייתיות, על מנת לבדוק תכונות חומרים, רכיבים או מערכות ללא הריסתם. היות וטכניקות אלו אינן משנות או הורסות את החלק הנבדק, הן חוסכות כסף רב וזמן.

סרטון הדגמה

סרטון הדגמה אופיין רשת מים

להצעת מחיר ופרטים נוספים:

פרטי המחלקה: