בדיקת גלגלונים\עמדות כיבוי אש

לפי תקן ישראלי 2206 חלק 2.

 מהות הבדיקה:

בדיקת גלגלונים לכיבוי אש בהתאם לדרישות תקן 2206 חלק 2 כוללת בדיקת תכולה, בדיקת התקנה ובדיקת תפקוד גלגלונים.

 דרישות מהלקוח:
  • בעת הבדיקה הלקוח נדרש להציג תוכנית בטיחות אש (גרמושקה) עדכנית ומאושרת ע"י כיבוי אש.
  • יש לוודא כי עמדות כיבוי אש מחוברות למקור מים פעיל, כך שניתן יהיה לבדוק תפקוד גלגלונים.
  • במידה ומערכת מחוברת למשאבה, יש לדאוג שהמשאבה פעילה בעת הבדיקה.
  • יש להציג או להראות ציוד נלווה לעמדות.

 

 יצירת קשר :
  • טל:  08-9320955
  • פקס: 08-9421327 
  • רחוב פארן 4 "פארק טכנולוגי יבנה" , בניין 3 , יבנה
  • דוא"ל: fire@system-labs.co.il

 

 

חזרה לדף מיגון אש