בדיקות בטון

רקע כללי

סיסטם מעבדות מבצעים את כל סוגי בדיקות הבטון לשלד המבנה הכוללות בדיקות לבטון טרי וקשוי,

לרבות בדיקות מיוחדות בהתאם לתקנים ישראליים, בינלאומיים ועפ"י מפרטים מיוחדים לדרישות הלקוח, תוך שימת דגש על איכות.

סוגי בדיקות :
בטון טרי

נטילה כולל בדיקת חוזק לחיצה עפ"י תקן ישראלי 26

בדיקות בטון טרי מיוחדות

סומך, תכולת אויר, שרוע, הצטמקות, טמפרטורה, מסה סגולית מרחבית, הפרשת מים ועוד, עפ"י התקנים הרלוונטיים.

בטון קשוי

נטילת גלילים ובדיקת חוזק לחיצה עפ"י ת"י 26.

בדיקות בטון קשוי מיוחדות

חדירות מים בבטון, ספיגות ומסה סגולית מרחבית, ספיגות נימית, מודול אלסטיות, שיעור שחיקה ועוד, עפ"י ת"י 26.

בדיקות פטיש שמידט

בדיקות לבטון קשוי באתר עפ"י ת"י 26 חלק 7.

בקרת כלונסאות בשיטת בנטונייט ו CFA

בקרה צמודה באתר, בדיקות צפיפות, צמיגות , אחוז החול, מוליכות חשמלית, הפסד נוזל ועובי עוגה, משקל מרחבי ועוד, עפ"י תקני API.

בט-קל

חוזק לחיצה, מסה סגולית מרחבית ועוד עפ"י ת"י 1513.

בטון מותז

בדיקה לבטון הטרי באתר , בדיקות שליפה, כפיפה, ספיגות, דירוג פגמים, חוזק הידבקות ועוד

בדיקות דייס צמנטי

בקרה צמודה באתר הכוללת נטילה ובדיקות כגון כושר נזילות, הפרשת מים, שינוי נפח, זמן שקיעה ועוד, עפ"י ת"י 466 חלק

יצירת קשר

בכל סניף יש מחלקה  אשר נותנת שירות לאותו אזור מרחבי, נא לפנות על פי האזור בו נדרש השירות.

סניף מרכז: 08-9422322

סניף דרום: 08-6209238

סניף אילת: 08-6378948

סניף ירושלים: 02-6430506

סניף השרון: 04-6322513

סניף צפון: 04-8400363

שיווק: 08-9320941

 דוא"ל: pniot@system-labs.co.il