אישור מנהל התקינה במשרד הכלכלה

סיסטם מעבדות מתקדמות
הינה מעבדה המאושרת על ידי מנהל התקינה במשרד הכלכלה

 

קישור לאתר משרד הכלכלה 

http://economy.gov.il/standartization/ApprovedLaboratories/Pages/default.aspx