אישור הרשות להסמכת מעבדות

 סיסטם מעבדות מתקדמות
הינה מעבדה מוסמכת על ידי הרשות להסמכת מעבדות

 

קישור לאתר הרשות להסמכת מעבדות

http://www.israc.gov.il/

קישור לנספח המלא של כל הבדיקות

http://www.israc.gov.il/_Uploads/dbsLabs/AK0037-14.pdf