הסמכות

סיסטם מעבדות מתקדמות
הינה מעבדה מוסמכת על ידי הרשות להסמכת מעבדות
ומאושרת על ידי מנהל התקינה במשרד הכלכלה